Serviceanmälan

Om något behöver åtgärdas i din bostad, gör du en serviceanmälan. Det gäller även om du ser något i de gemensamma utrymmena som inte fungerar. Enklast gör du din serviceanmälan här på hemsidan, men du kan också ringa in din anmälan till kontoret. Information om öppettider och telefonnummer hittar du här.

Gör din serviceanmälan här

Akuta ärenden

Vid akuta ärenden, ring +46 (0) 325-122 88.