Flytta ut

Uppsägning av hyreslägenhet
Uppsägning ska ske skriftligen, genom mail till info@kindfast.se eller brev. Därefter upphör avtalet att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter 3 månader från uppsägning.

Besiktning
Inför slutbesiktning ska lägenhet och förråd vara tömda och städade. Samtliga nycklar lämnas till besiktningsmannen. (Borttappade nycklar debiteras upp till 1.500 kr).

Om du känner dig osäker på lägenhetens skick, kan du med fördel göra en förbesiktning för att få reda på vad du måste åtgärda före slutbesiktningen.

Vi vill att du bokar besiktningstid i god tid.
Ring 0325 - 122 88    PerNilla (8-12) eller
        0706 - 59 36 65 Daniel   (8-16)

Nycklarna återlämnar du till oss senast kl 12.00, den dag hyresavtalet upphör. Inträffar månadsskiftet under en helg gäller kl 12.00 nästföljande vardag.

Elavtal
Hyresgästen ansvarar själv för att säga upp elnätsabonnemang med Vattenfall. Detta kan enklast göras på www.vattenfall.se eller på tel 020 - 82 00 00. Vattenfall vill ha informationen senast 10 arbetsdagar innan utflytt. Ha gärna ditt anläggningsnummer tillgängligt.

Anmäl ny adress
För att din postgång ska fungera är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid före flytten. Se www.adressandring.se för mer information.