Att bo hos oss

När ska hyran betalas?

Hyran ska betalas förskottsvis varje månad, senast den sista i månaden. Det innebär till exempel att hyran för april måste betalas senast den sista mars. Den som inte betalar i tid kan bli uppsagd från lägenheten. Vid försening av betalning skickas inkassokrav och en lagstadgad inkassoavgift (SFS 2003:294) debiteras. Vidare debiteras dröjsmålsränta med referensränta + 8% från förfallodagen tills betalning sker.
 

Vårda lägenheten

Du är skyldig att sköta lägenheten genom att städa och hålla den snygg. Här är några enkla tips:

  • Håll spis och ugn rena så att smuts och fett inte bränner fast.
  • Frosta av kyl och frys med jämna mellanrum. Låt isen tina av sig själv. Använd inte kniv eller hårda föremål - då kan skador uppstå!
  • Använd milt rengöringsmedel i WC, tvättställ och badkar.

Visa hänsyn till dina grannar!

Du är skyldig att visa hänsyn. Tänk på att du i ett flerfamiljshus har grannar runt omkring dig. Hög musik och skrik kan upplevas störande. Ska du ha en större fest med många besökare, är det klokt att meddela grannarna i förväg. Som hyresgäst är man ansvarig för alla som tillhör ens hushåll, även för besökande till lägenheten.

Trapphus och entréer

Ställ inte barnvagnar, cyklar eller skor i trappan eller utanför din entrédörr. Det gör det svårt för eventuell räddningspersonal att komma fram om det händer något. Och du får själv svårt att ta dig ut om det skulle börja brinna. Hjälp oss hålla trapphusen fria!